Beskrivning

YogaKliniken är ett nätverk av yogisk-terapeutiska mottagningar över hela landet,
ett holistiskt och integrativt synsätt på hälsa,
ett bredare perspektiv på dina möjligheter och ditt eget ansvar när det gäller förmågan
att skapa och öppna upp för hälsa i dig själv.

Ett modernt koncept, sprunget ur ett gammalt holistiskt synsätt på människan.
På Yogakliniken blir du sedd – som hel människa – du får träning i att vitalisera dig själv och skapa en egen inre medvetenhet med hjälp av denna mångtusenåriga teknik för hälsa, insikt och balans på alla plan.

I terapin ingår ett samtal där jag som terapeut dels lyssnar till vad Du har att berätta om Dig själv, jag ställer frågor till dig,  informerar Dig om yogan och dess rörelser, utifrån den information jag får från Dig som kund, genomför vi sedan ett yogapass med de yogarörelser och den meditation som just Du behöver med dig hem, ett redskap att dagligen arbeta med.

YogaKliniken är ett nationellt nät-verk bestående av självständiga mottagningar med yogaterapeuter utbildade i MediYoga (Medicinsk Yoga) vid IMY
Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm.

Vi som yogaterapeuter har 2-3 års yogisk utbildning, grundläggande basmedicinska kunskaper, är ansvarsförsäkrade och medlemmar i IAYT – International Association of Yoga Therapists