Regressionsterapi

En regression innebär att man gör en
tillbakagång till ett tidigare liv eller i sitt
nuvarande liv.

Kunden återupplever händelser
och kan oftast redogöra för dem i detalj.
Efteråt kommer kunden oftast ihåg det som upplevts.
Han / hon kan ibland tom rita bilder ur sitt minne som
beskriver upplevelserna.

Alla emotionella minnen finns kvar inom varje människa,
i vårt undermedvetna, positiva som negativa.
Det är de negativa så kallade känslomässiga blockeringarna
som kan skapa problem hos en del människor.
Vid en session är det därför viktigt att jag som terapeut kan
och vet hur jag skall handskas med det material som kan komma upp
hos kunden.

Mitt mål som teraput är att få mina klienter fria från de problem
som besvärar de och hjälpa de få en högre livskvalitée,
livsgnista och glädje till livet.

Jag använde mig även av Bemer behanlingsunderlag under sessionerna som fördjupar avslappningen ytterligare , det är en fysikalisk och en vaskulär terapi.
Läs mer på nedan länk

http://www.bemer-partner.com/bemerGroup/charlotta/welcome/Vid uteblivet besök & ej avbokad tid, debiteras hela avgiften.

Vid avbokning senare än 24 timmar före inbokad tid
debiteras kund med halva avgiften.