Sluta röka/snusa

Att arbeta som nikotinavvänjare innebär
att man som terapeut hjälper de människor som vill sluta röka eller snusa.
Utbildningen leddes av Folkhälsoinstitutet.
Som terapeut arbetar man antingen med enskilda personer eller med grupper.
Rökning räknas som de flesta redan vet till ett av de största folkhälsoproblemen.
I vissa fall rekommenderar läkare sina patienter att sluta röka och att istället övergå till snusning.

Jag arbetar med grupper & med enskilda personer.
Tillsammans med personerna arbetar vi fram en individanpassad plan.
Jag inleder alltid med ett enskilt möte och samtal, ställer frågor och tar reda på grundläggande fakta.
Vissa personer blir remitterade av läkare för att bli fri från sitt beroende
eftersom risken är stor att drabbas av KOL = kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Det är av stor vikt att man är en god lyssnare.
Som terapeut måste man vara lyhörd och få klienten att känna att
”det här kommer jag att klara av”.
Under hela behandlingen finns jag som ett stöd för klienterna,

Vissa kunder vill ta hjälp av hypnos i kombination med yogans hjälp,
som en del av sin plan, vilket fungerar mycket bra och ger ett positivt resultat.

Jag använde mig även av Bemer behanlingsunderlag under sessionerna som fördjupar avslappningen ytterligare ,
det är en fysikalisk och en vaskulär terapi.
Läs mer på nedan länk

http://www.bemer-partner.com/bemerGroup/charlotta/welcome/


Vid uteblivet besök & ej avbokad tid, debiteras hela avgiften.

Vid avbokning senare än 24 timmar före inbokad tid
debiteras kund med halva avgiften.